Mannisen raportti seurakyselystä

Jaa tämä juttu!

FC Haka juniorit toteutti jäsenistölleen seurakyselyn huhtikuussa 2020. Vastauksia tuli kaiken kaikkiaan 146 kappaletta. Kiitos kaikille vastaajille. Vastaukset jakaantuivat melko tasaisesti kaikkien ikäluokkien välille, joten saimme hyvän kuvan siitä, mitä jäsenistö ajattelee seurasta tällä hetkellä ja mitä toiveita heillä on tulevaisuuden suhteen. Alle olen koonnut lyhyen yhteenvedon vastauksista. Kyselyn pohjalta teen esityksen seuran arvoista hallitukselle ja tämän jälkeen alamme yhdessä valmentajien kanssa työstämään seuran visiota 2026. Vision hyväksymisen jälkeen alkaa varsinainen työ valmennuslinjan parissa.

Toivottavasti saamme jo ensi viikolla tietoa siitä, koska pääsemme palaamaan treenikentille.

Tsemppiä!

-Mane

SEURAN ARVOT

Kyselyn perusteella vastaajat pitivät erittäin tärkeänä liikunnalliseen elämäntapaan kannustamista seuratoiminnassa. 4/5 vastaajista piti melko- tai erittäin tärkeänä kilpailullisuutta joukkueena sekä yksilönä kehittymistä. Myös sosiaalisten taitojen kehittyminen ja yhteisöllisyys katsottiin erittäin tärkeiksi asioiksi seuratoiminnassa.

JALKAPALLOSEURA FC HAKA JUNIORIT

Tällä hetkellä 67% vastaajista pitää seuraa kilpaseurana, 29% harrasteseurana ja 4% huippuseurana. Tulevaisuudessa vastaajat haluaisivat seuran olevan enemmän kilpa-/huippuseura. Vastaajien mielestä toiminnan olisi muututtava tavoitteelliseksi keskimäärin 10-15 vuoden iässä.

SEURA JA JOUKKUE

Urheilutoiminnan seurajohtoisuutta ja tätä kautta tasalaatuisempaa toimintaa ikäluokkien välillä 4/5 vastaajista piti melko- tai todella tärkeänä. Puolet vastaajista koki taloudellisen toiminnan seurajohtoisuuden melko -tai todella tärkeäksi. Myös valmentajien jatkuva kouluttaminen koettiin olevan yksi seuran kulmakivistä.

ILMAPIIRI JA SEURAN ARVOSTUS

Seuran ilmapiiri on tällä hetkellä kouluarvosanalla 7.7 (arviointi 4-10).

Toiminnan laadukkuus tällä hetkellä sai keskiarvon 3.1 (arviointi 1-5).

Seuran arvostus Valkeakoskella sai keskiarvon 3.5 ja jäsenistön arvostus seuraa kohtaan keskiarvon 3.9 (arviointi 1-5).

VAPAA SANA

Positiivisina puolina seurasta nousi esiin osaavat taustat ja myös valmennus sai kiitosta. Seuran yhteisöllisyys ja halu kehittää toimintaa nähtiin myös positiivisina asioina.

Parannettavaa nähtiin tiedottamisessa, eri kehitysvaiheessa olevien pelaajien tukemisessa sekä valmentajien kouluttamisessa.