FC Haka junioreiden toimintasäännöt

Seuran toimintasäännöt

Kiellettyjä ovat seuraavat asiat:

  1. Rasismi, seksuaalinen häirintä, Suomen lain tarkoittama syrjintä ja väkivaltainen käytös kaikessa seuran toiminnassa kuin myös vapaa-ajalla.
  2. Alkoholin tai huumaavien aineiden vaikutuksen alaisena toimiminen harjoitus- ja pelitapahtumissa.
  3. Vilpillinen toiminta ja lahjonta peleissä sekä törkeä kielenkäyttö tuomaria tai vastustajia kohtaan.
  4. Seuran edun vastainen, tahallinen toiminta, josta on taloudellista vahinkoa tai merkittävän suurta mainehaittaa.
  5. Suomen Palloliiton asettamien lajisääntöjen ja kilpailumääräysten rikkominen sekä laadittujen sopimusten noudattamatta jättäminen.

Sääntöjen rikkominen johtaa seuran jäsenyyden jäädyttämiseen tai seurasta erottamiseen seuran hallituksen tekemän tilannekohtaisen päätöksen mukaan.

The club’s rules of operation

The following are prohibited:

  1. Racism, sexual harassment, discrimination within the meaning of Finnish law and violent behaviour in all club activities, including leisure time.
  2. Acting under the influence of alcohol or intoxicating substances at training and game events.
  3. Dishonesty and bribery at matches and abusive language towards referees or opponents.
  4. Intentional conduct against the interests of the club, causing financial loss or substantial damage to the reputation of the club.
  5. Violation of the rules of the sport and competition regulations laid down by the Football Association of Finland and failure to comply with the contracts drawn up.

Violation of the rules will result in suspension of membership of the club or expulsion from the club, as decided by the club’s board of directors on a case-by-case basis.