Palautekysely kertoi nuorimpien pelaajien ja vanhempien tyytyväisyydestä junioritoimintaan

Jaa tämä juttu!

FC Haka juniorit ry:n hallitus toteutti junioritoiminnan palautekyselyn 2011-syntyneiden ja sitä nuorempien joukkueiden pelaajille ja heidän vanhemmilleen keväällä 2022. Kyselyyn saatiin 57 vastausta seitsemästä poika- ja tyttöjoukkueesta.

Kyselyssä pelaajat saivat ilmaista mielipiteensä harjoituksista, valmentajista, peleistä, joukkuehengestä ja kiusaamiseen puuttumisesta valitsemalla joko surullisen, neutraalin tai iloisen hymiön. 89 prosenttia pelaajien vastauksista oli iloisia hymiöitä, eli juniorit itse olivat yleisesti ottaen hyvin tyytyväisiä toimintaan. Muutamat neutraalit ja yksittäiset surulliset hymiövalinnat kertovat kehittämiskohteista. Lisäksi pelaajilta kysyttiin avoimilla kysymyksillä, mikä on parasta ja mikä tylsää jalkapallon harrastamisessa. Parasta useimpien mielestä olivat pelaaminen, kaverit ja pelimatkat.  Tylsää asiaa oli useimpien vaikea keksiä.

Pelaajien vanhemmat vastasivat neljään osioon, jotka olivat 1) yhteisöllisyys ja osallistuminen, 2) harjoitukset ja kilpailut, 3) lapsen oma motivaatio ja harjoittelu sekä 4) kulut, tiedotus ja säännöt. Vanhemmat olivat yleisesti ottaen varsin tyytyväisiä toimintaan. Tyytyväisimpiä he olivat harjoitusten määrään ja laatuun. Useimmat olivat tyytyväisiä myös otteluiden määrään, joskin muutamat toivoivat otteluita enemmänkin pitkän korona-ajan jälkeen. Kehityskohteena on erityisesti joukkueiden ja seuran hallintoon ja päätöksentekoon liittyvä tiedotus.

Vanhempien vastausten keskiarvot osioittain

Vanhemmat saivat myös antaa kouluarvosanan sekä lapsensa joukkueelle että seuralle. Joukkueiden arvosanat vaihtelivat 8 ja 9 välillä ja seuran arvosana oli 8.

Lisäksi vanhemmilta saatiin arvokkaita näkemyksiä siitä, mikä joukkueissa toimii ja mikä ei toimi ja kuinka seuran toimintaa voitaisiin kehittää.

Seuran hallitus kiittää kaikkia kyselyyn vastanneita saamastaan palautteesta, josta on suuri apu junioritoiminnan kehittämisessä ja laadun varmistuksessa.