Haka junnujen arvo yhteiskunnalle 3,76 miljoonaa euroa

Jaa tämä juttu!

FC Haka juniorit oli kesällä 2021 mukana UEFA:n SROI (Social Return on Investment) -mallinnuksessa. FC Haka junioreiden tuottama kokonaishyöty yhteiskunnalle on 3,76 miljoonaa euroa vuodessa. Laskelmaan käytetty vuosi oli 2019 ja laskelmaan on sisällytetty Valkeakosken Nappulaliiga sekä Pallo-Sepot 44, jotka nyt toimivat Haka junioreissa.

Summassa huomioidaan FC Haka junioreiden toiminnan terveydenhuoltoon tuottamat säästöt, sosiaaliset hyödyt kuten koulutustulokset, vapaaehtoistyö sekä syrjäytymisen ehkäisy. Summan muodostavat myös suorat taloudelliset vaikutukset yhteiskunnalle harrastemaksuina, olosuhderakentamiseen liittyvinä tuottoina ja työpaikkoina.

FC Haka junioreiden puheenjohtaja Tommi Nieminen analysoi mallinnuksen tulosta: ”Olemme ensinnäkin iloisia, että pääsimme mukaan tähän hankkeeseen. 3,76 miljoonaa euroa vuodessa on merkittävä summa ja se pistää miettimään, kuinka paljon yhteiskunta arvostaa meitä kolmannen sektorin toimijoita. Samalla se osoittaa, kuinka suuri merkitys FC Haka junioreilla seurana on Valkeakoskelle ja sen lähialueelle.

On mielestäni tärkeää avata edelleen keskustelua lasten ja nuorten eteen tehtävän työn merkityksellisyydestä yhteiskunnassamme. Liikunnallinen elämäntapa, ryhmässä toimiminen ja muut meidänkin seurassa opetellut taidot ovat suoraa pääomaa lasten ja nuorten tulevaisuutta varten. Sen tämä laskelma kiistatta osoittaa.

Olemme onnellisia siitä, että meillä on merkittävä määrä vapaaehtoisia toimijoita mukana toiminnassa auttamassa lapsia ja nuoria oppimaan terveellisen ja liikunnallisen elämäntavan. Vapaaehtoiset toimijat saavat ihan liian vähän kiitosta. Me Haka junnuissa olemme heidän panoksestaan erityisen ylpeitä, vaikka sitä liian harvoin tulee tunnustettua. Kiitos!”

Puheenjohtaja Nieminen muistuttaa myös kahden vuoden sisällä tapahtuneesta kehityksestä: ”Vuonna 2019 harjoittelimme koko kauden Saharassa, mutta jo viime talvena saimme treenata talven hallissa. Halli luonnollisesti maksaa huomattavasti enemmän, joten jo se nostaa yhteiskunnallista vaikuttavuutta suoraan. Myös pelaajamäärä on kasvanut. Nyt pelkästään sarjaa pelaavia pelaajia meillä on yli 500, siihen Perhefutis, Naperot, Kaupparit ja Nurmipantterit päälle, niin meillä on lähes 700 pelaajan seura. Huimaa on ollut kasvu kahden vuoden aikana. Suurempi pelaajamäärä tarkoittaa tietenkin suurempaa vaikuttavuutta.”

Lopuksi Nieminen muistuttaa myös muunlaisesta yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta: ”Tänä kesänä meillä oli 10 kesätyöntekijää, joista osa toimi futiskentällä Summer Campin vetäjinä ja osa pyöritti kesäkioskia Apialla. On hienoa olla mukana seurassa, jossa pelaajista välitetään myös kentän ulkopuolella.”


Sosiaaliset hyödyt 1,062 miljoonaa €
Projektit ja ohjelmat 135,40k € – Perustuen valmentajakoulutus-, juniorityön-, kouluyhteistyön ja erityisryhmien ohjelmien arvoon.
Koulutustulokset 155,11k € – Arvio jalkapallon vaikutuksesta koulutustulosten kehittymiseen
perustuu OECD:n laskelmiin ja sen vaikutuksiin BKT:hen.
Vapaaehtoistyö 771,51k € – Perustuu EU:n tekemään arviointiin urheilun vapaaehtoistyön arvosta.

Taloudelliset hyödyt 1,469 miljoonaa €
Olosuhteiden arvo 127,47k € – Perustuen rakennusalan GVA-osuuteen (=bruttoarvonlisäys) Suomessa ja kenttien rakentamisen ja vuokratuottojen vaikutukselle taloudelle.
Harrastajien maksut 1,34 miljoonaa € – Jalkapalloharrastukseen liittyvä kulutus harrastajilta (sis. välineet, osallistumis- ja toimintamaksut, matkakulut, ruuat ja juomat jne.).
Työpaikat 22 – Jalkapallotoimintaan sidoksissa olevat työpaikat. Lasketaan säännöllistä tuloa saavat (päätoimiset valmentajat, päätoimiset hallintotyöntekijät sekä tuomarit).

Säästöt terveydenhuollossa 1,228 miljoonaa €
Koettu hyvinvointi – 1,02 miljoonaa € – Akateemisessa tutkimuksessa on tarkasteltu 67 eri urheilulajia ja määritelty arvo perustuu ihmisten valmiuteen maksaa liikunnan avulla saavutetusta vastaavasta lisäyksestä hyvinvointiinsa muiden hoito- jaterapiamuotojen avulla.
Sydän- ja verisuonisairaudet 19,39k € – vähintään 5 tapausta estetty
Tyypin 2 diabetes 91,76k € – vähintään 14 tapausta estetty
Mielenterveys 36,44k € – vähintään 7 tapausta estetty
Dementia 44,36k € – vähintään 2 tapausta estetty
Projektit ja ohjelmat 7,22k € – Perustuen terveys- sekä tyttö- ja naisjalkapallon ohjelmien arvoon
Vahinkokulut -9,02k € – Arvio vammojen hoitokustannuksista perustuu Hollannissa tehtyyn urheiluvammatutkimukseen, josta selvitetyn tiedon ja suomalaisten vahinkotilastojen perusteella on laskettu jalkapallovammojen kustannukset


UEFA GROW on jalkapallotoiminnan kehittämiseksi rakennettu ohjelma, joka tukee kansallisten jäsenliittojen kasvua ja kehitystä Euroopassa. UEFA GROW toimii aktiivisesti eri alojen asiantuntijoiden kanssa, tarjoten jäsenliitoilleen tukipalveluita osallistumisen, lajin merkittävyyden, markkinoinnin ja viestinnän sekä kaupallisuuden kehittämiseksi.

UEFA SROI -mallinnus on työväline, jolla mitataan jalkapalloon sijoitetun pääoman sosiaalista tuottoa harrastajien osalta.

UEFA SROI -mallinnus antaa työkalun valtakunnalliseen ja paikalliseen vaikuttamiseen tutkitun tiedon avulla.

PAIKALLISET ASIANTUNTIJAT JA ASIANTUNTIJAPANEELI
Asiantuntijapaneeli ja paikalliset asiantuntijat ohjasivat tutkimusmenetelmiä ja tilastollisten menetelmien kehittämistä, arvioivat työn edistymistä ja ohjasivat mallin räätälöintiä jokaisessa tutkimusmaassa. Asiantuntijapaneeli vahvisti tehdyt analyysit, varmensi käytetyt tiedot ja tutkimusmenetelmät. Mallinnuksessa kuultiin asiantuntijoita kansallisista keskushallinnoista, lajiliitoista, alueellisista lajiorganisaatioista, maanosaliitoista, jalkapalloseuroista ja yliopistoista. Mukana huippuasiantuntijoita, joilla on erityisosaamista ruohonjuuritason urheilusta, huippu-urheilusta, seuratoiminnasta, kilpailutoiminnasta, valmennuksesta, olosuhteiden kehittämisestä, viestinnästä sekä mediasta, politiikasta ja kaupallisista toiminnoista.

TIEDOT JA TUTKIMUS
Yli 100 akateemisesta tutkimuksesta kirjallisuuskatsaukset, joita käytettiin selvityksen yli 150 mittarin laadinnassa. Mallinnuksessa käytetty EU:n ja WHO:n tutkimustietoa ja tietokantoja. Suomalaisina tietolähteinä mm. KIHU, THL, VLN, Likes ja Tilastokeskus.

https://www.palloliitto.fi/jalkapallouutiset/sroin-maarittelya-tarkennettu-ja-laajennettu-arvo-suomessa-noin-12-miljardia

Lisätiedot FC Haka junioreiden SROI-mallinnuksesta: Jussi Saarinen 040 5031940.