Tiedote koronavirukseen liittyen 18.03.2020

Jaa tämä juttu!

Koronatiedote 18032020

FC Haka juniorit on muiden urheiluseurojen tapaan uuden maailmantilanteen edessä kaikkia meitä huolestuttavan koronavirusepidemian seurauksena. Kaikkien meidän yhteisenä tavoitteena on auttaa yhteiskuntaa selviämään tästä kriisistä. FC Haka juniorit tekee kaikkensa epidemian voittamisessa ja järjestää toimintansa tämän asetelman pohjalta.

Meille kaikille jalkapallo on ollut iso osa elämää ja se tulee olemaan sitä myös jatkossa. Pidetään yhdessä huolta toisistamme ja yhteisestä seurastamme!

Harjoittelu

Seura antaa jokaiselle pelaajalle viikko-ohjelman harjoitteluun. Uusi viikko-ohjelma julkaistaan aina maanantaisin joukkueharjoitusten ollessa tauolla. Jokainen joukkue myös järjestää yhteisiä palavereita esim. Skypessa. Pidetään joukkuehengestä huolta, vaikka emme koppiin ja kentälle pääsekään! Seura rakentaa aktiivisesti luentoja ja verkkokursseja kehittymisen turvaamiseksi epidemian ajaksi.

Toiminnan kehittämiseksi olisi hienoa, jos jokainen pelaaja täyttäisi viikoittaisen kyselyn harjoituksista. Kysely tulee pelaajille aina maanantaisin. Toivomme, että jokainen pelaaja harjoittelee mahdollisuuksien mukaan aktiivisesti joukkueeseen tai peliryhmään katsomatta.

Muista, että vain terveenä voit harjoitella.

Ei ryhmäydytä

On erittäin tärkeää noudattaa viranomaisten antamia ohjeita. Harjoitukset tehdään yksin sisätiloissa tai ulkona mahdollisuuksien mukaan. Heti kun viranomaiset antavat uusia ohjeita, niin otamme niitä seurassa käyttöön mahdollisimman pikaisesti.

Kausimaksut

Seura on linjannut Palloliiton ohjeiden mukaisesti, että toimintamaksujen maksamista jatkettaisiin normaalisti tässä poikkeustilanteessa. Tällä varmistettaisiin se, että meillä on toimiva seura myös kriisin hellittäessä. Pyydämme vanhemmilta ymmärrystä kausimaksujen maksamisessa. Kun tilanne epidemian helpottaessa normalisoituu, seura kompensoi maksuja toimintaa vastaavaan tilanteeseen. Pyrimme tarjoamaan pelaajille parasta mahdollista palvelua myös kriisin keskellä.

Viesti vanhemmille

Vaikka tilanne yhteiskunnassa on muuttunut ja jalkapalloa tärkeämmät asiat ovat nousseet elämän keskiöön, on tärkeää tukea lasta liikunnan harrastamisessa. Kannustetaan yhdessä pelaajia tekemään seuran laatimia harjoituksia! Kun pelaajien mahdollisuutta joukkue-/pienryhmäharjoitteluun on rajattu, niin auttakaa TE harjoitusten läpiviemisessä mahdollisuuksienne mukaan, jos pelaaja apua tarvitsee.

Auttakaa pelaajia Skype-tilin luomisessa, jos sellaista perheessä ei ole tai haluatte perustaa lapselle oman tilin. Huomioikaa kuitenkin pelaajan ikä.

Seura seuraa tilannetta aktiivisesti ja tiedottaa muutoksista heti tilanteen muuttuessa. Tämä ohjeistus on voimassa toistaiseksi.

Lisätietoa antavat Tommi Nieminen (050 3716603), Kalle Rohola (040 5825926) ja Jussi Saarinen (040 5031940).

Palloliiton ohjeet seuroille 17.3.2020

Lähtökohta

Tilanne on syntynyt ilman yhdenkään Palloliiton jäsenseuran minkäänlaista tuottamusta. Tilanne on myös seurojen talouden ja toiminnan jatkuvuuden kannalta erittäin haastava. Lähtökohtaisesti kysymys on kaikkien seuran pelaajien kannalta erittäin oleellinen ja varmaa on se, että ne seurat, joiden pelaajat ja pelaajien huoltajat osoittavat tässä tilanteessa eniten solidaarisuutta seuraa kohtaan tulevat onnistumaan toiminnassaan parhaiten sen jälkeen, kun poikkeustilanne on ohi.

Suositus

Palloliitto lähtökohtaisesti suosittelee, että kaikki toimintamaksut peritään normaalisti myös poikkeustilanteessa. Näin voidaan välttyä henkilökunnan lomautuksilta ja mahdollisilta palkanmaksun keskeytyksiltä kuukausipalkkaisten toimihenkilöiden ja valmentajien osalta. Luonnollista on, että tuntipalkkaisten valmentajien osalta palkkoja ei kuitenkaan tule maksaa, jos palkan perusteena olevaan tyypillisesti valmennussuoritusta ei ole. Poikkeustilanteen aikana seura voi valmistella toiminnan käynnistämistä ja vapautunutta valmentajien panosta voidaan käyttää toiminnan kehittämiseen ja pelaajien valmentautumisen aktiiviseen ohjaamiseen omatoimisen harjoittelun osalta. Menettelyn näkökulmasta tämä ratkaisu tulisi tehdä siten, että seuran joukkueisiin ollaan yhteydessä ja joukkueilta pyydetään näkemystä siitä, sitoutuuko joukkue siihen, että maksut säilytetään ennallaan poikkeustilanteen ajan. Joukkueen tehtävänä on selvittää yksittäisten pelaajien tai näiden huoltajien kanta asiaan ja raportoida se seuralle. Voidakseen toimia näin seuran on saatava hyväksyvä vastaus kaikilta joukkueilta. Mikäli näin ei tapahdu, ei seuralla ole Palloliiton näkökulmasta mahdollisuutta jatkaa normaalitoimintaan pohjautuvien toimintamaksujen perimistä enää huhtikuun alun jälkeen tapahtuvien toimintamaksujen osalta, mikäli ne kohdistuvat tulevaan aikaan ja palveluiden sisältö ei vastaa sitä, mitä seuran ja pelaajan tai pelaajan huoltajan kanssa voidaan katsoa sovituksi. Palloliitto kannustaa ensisijaisesti toimimaan tämän suosituksen mukaisesti ja muistuttaa solidaarisuudesta tässä erittäin vaikeassa tilanteessa.

Lähtökohtaisesti joukkueen jäsenyys luo kaikille seuran pelaajille vastuun niiden seuran ja joukkueen välttämättömien kustannusten kattamiseen, jotka syntyvät sen jälkeen, kunnes seura on tehnyt toiminnan sopeuttamiseen liittyvät kustannuksia leikkaavat toimet. Seura on puolestaan velvollinen tekemään kustannuksia leikkaavat toimet viivytyksettä. Vastuu seuran toiminnan kustannuksista kokonaisuudessaan on pelaajilla tai heidän huoltajillaan siihen asti, kunnes kustannuksia leikkaavat toimet alkavat vaikuttamaan toiminnan kustannuksiin. Käytännössä kustannuksia leikkaavien toimien jälkeen seura voi periä joukkueiden pelaajilta ne kustannukset, jotka ovat välttämättömiä seuran tärkeiden toimintojen ylläpitämisestä poikkeustilanteen aikana ja luonnollisesti myös toimista, jotka ovat välttämättömiä toiminnan nopeaksi käynnistämiseksi sen jälkeen, kunnes poikkeustilanne on ohitse. Missään olosuhteissa seuran ei tarvitse maksaa jo laskutettuja toimintamaksuja takaisin, koska niillä katetaan jo syntyneitä ja väistämättä syntyviä tulevia kuluja.

https://www.palloliitto.fi/jalkapallouutiset/menettelyohjeet-seuroille-poikkeustilanteeseen

https://www.palloliitto.fi/jalkapallouutiset/ajankohtaista-tietoa-koronavirustilanteesta-seuroille